Watch girl moaning porn on pornlux.com.

Privacywetgeving

In het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) gaat CoSense met veel zorg om met de persoonsgegevens. Deze worden alleen gebruikt voor eigen administratie of voor het versturen van de nieuwsbrief (indien hiervoor is aangemeld).

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  1. Google Analytics: het IP-adres van de websitebezoeker wordt anoniem opgeslagen. Zodat dit niet te herleiden is.
  2. Nieuwsbrief: voor het aanmelden van de nieuwsbrief wordt de voornaam, achternaam en mailadres gevraagd en gedeeld met Mailchimp. Dit is een online tool voor het verzenden van nieuwsbrieven.
  3. Bestellingen: voor de bestelling van een product worden de volgende gegevens gevraagd voor de administratieve afhandeling: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, tel en mailadres.
  4. Bewaren van persoonsgegevens: CoSense bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: maximaal 5 jaar.
  5. Delen van persoonsgegevens met derden: CoSense deelt de persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. We verstrekken alleen persoonsgegevens aan betaaldiensten voor de afhandeling van de bestelling. We verstrekken geen persoonsgegevens aan andere derden.
  6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Ieder heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kan ieder de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door CoSense. Ieder kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@cosense.nl.

Voor vragen:
CoSense, Corine Janssen, Pottenbakkersveste 35, 686 BH Arnhem, info@cosense.nl, 06 27 553 606.

 

CoSense

Inschrijving nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste producten en updates van CoSense en meld je aan voor de nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de allernieuwste producten,
ontwikkelingen of nieuwsberichten en
meld je aan voor de nieuwsbrief onderaan de homepage!